şeyx

şeyx
ə. 1) yaşlı, qoca, ağsaqqal; 2) təkyədə müəyyən dini dəstəyə rəhbərlik edən adam; 3) pirə, ocağa və s. rəhbərlik edən adam; 4) Ərəbistanda: qəbilə başçısı, əşirət rəhbəri

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • şeyxəna — is. <ər.> Ey şeyx, şeyximiz (şeyxə hörmətlə müraciət). <Hacı Həsən:> Şeyxəna, doğrusu, mən övladdan sarı bədbəxt olmuşam, bir qələtdir eləmişəm. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şeyxəna — ə. və f. ey şeyx ay şeyx şeyximiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şeyxək — ə. və f. 1)aşağı rütbəli şeyx; 2) molla, zahid və b. din xadimlərinə kinayə ilə verilən ad …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şeyx — is. <ər.> 1. Ərəbistanda qəbilə və ya əşirət başçısı. Digər şeyxlər və müridlər də gəlib birər birər <dərvişin> ətrafına toplaşırlar. H. C.. 2. Təriqət başçısı və hər hansı bir təriqətə mənsub olub orada ibadətlə məşğul olan,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məşayix — ə. «şeyx» c. şeyxlər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şüyux — ə. «şeyx» c. 1) şeyxlər; 2) qocalar, ağsaqqallar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əşyax — ə. «şeyx» c. şeyxlər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Мавзолей Шейх Баби Иа'куба — Мавзолей Мавзолей Шейх Баби Иа куба азерб. Şeyx Babı türbəsi …   Википедия

  • cari — sif. <ər.> 1. klas. Cərəyan edən, axan, axıcı. Cari etmək – axıtmaq. Gülab vurma üzə, etmə göz yaşın cari; Gözüm çıxar, o gül üstündə şəbnəm istəmərəm. S. Ə. Ş.. Gözümdə cari edib əşki həm rəvan getmə! X. N.. Cari olmaq – 1) axmaq, tökülmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Шейх-уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Паша-заде — Аллахшукюр Паша заде азерб. Şeyx ül İslam Hacı Allahşükür Paşazadə …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”